De internationale school te Veenendaal voor internationaal Engelstalig onderwijs op Bijbelse grondslag en individueel niveau,
van 4 – 18 jaar, van basisschool tot VWO

‘Maar Jezus riep de kinderen tot Zich, en zei: Laat de kinderen tot Mij komen, en verhindert hen niet; want voor zulke is het Koninkrijk van God.’ Lukas 18:16.